V současnosti zaznamenává audiovizuální tvorba celou řadu nových trendů. Velcí hráči na jednotném digitálním trhu, jakými jsou Netflix, HBO nebo Amazon Prime, nabývají na síle a vlivu. Pokračuje také debata kolem zastoupení žen ve veřejné i soukromé sféře, což se promítá také do podoby scénářů filmů i seriálů. Technologie a divácké návyky se mění. Současně se ale otevírají nové možnosti, jak zobrazit pohled těch, kteří dosud nebyli vidět či slyšet.

Součástí těchto změn jsme i my, střední a východní Evropa. Našemu regionu dominovali zejména nikdy se nekončící telenovely, které jsou u nás garancí profitu – televizní profesionálové však věří, že se z něj může stát nová „televizní Skandinávie“. Industry Days festivalu Serial Killer proto chtějí být první zastávkou pro tvůrce, televize i produkce, z Východu na Západ,  ze Severu na Jih. Míří na všechny, které zajímá budoucnost. S měnícím se trhem se totiž otevírají příležitosti ke zcela novým spolupracím napříč Evropou.

Region střední a východní Evropy se dlouho vyrovnával s tím, že často objevil televizní trendy léta poté, co se poprvé objevily u sousedů. Chceme to změnit. Zveme profesionály a decision-makery z celého regionu, abychom jim ukázali směry a trendy nově panující v televizní produkci. Naším cílem je stát na počátku dlouhodobé spolupráce, pozvednout povědomí o originální a autentické evropské televizní produkci, pomoct distribuci místních seriálů, a hlavně dát možnost profesionálům ze všech koutů Evropy potkat se na jednom místě – v Brně! Chceme tak vrátit region zpět na mapu a ukázat zahraničním producentům a vysílatelům jeho silné stránky.

Zajistěte si Cinepass

Program Industry plynule navazuje na festivalový program, který rozšiřuje o odborný kontext. Nabídne několik případových studií či panelů, zaměří se na nové přístupy k vyprávění příběhů, kreativní proces tvorby či roli chyb v něm, představí také neotřelé přístupy k vývoji projektu. Industry uvítá inspirativní hosty ze zahraničí a otevře debatu o tématech, které ovlivňují náš trh. V rámci programu se budeme zajímat například o to, jaké důvody vedly Nory ke kompletní plánované televizní transformaci, která jim kromě jiných ocenění přinesla také cenu Emmy. Věnovat se budeme i seriálům vznikajícím pro skupinu u nás nedostatečně zásobovanou kvalitním obsahem – mladé publikum, o kterém se sice hodně mluví, ale málokdo tvoří obsah, na který se chce dívat.

Návštěvníky uvítáme ze všech koutů Evropy: Skandinávie, V4 i Moravy; novináře, akademiky, studující, profesionály i hosty na důležitých postech evropských institucí. V rámci doprovodného programu je hned několik panelů určených široké veřejnosti.

Abychom neopomněli něco z v našem regionu dlouze opomíjené kvalitní produkce a jejích tvůrců, přizvali jsme si prostřednictvím organizace Visegrad fund k spolupráci partnery mapující dění na vlastním národním trhu – slovenskou Asociaci nezávislých producentů, polskou filmovou školu v Lodži a maďarským festivalem krátkých filmů Busho Film Festival.

Na programu Industry druhého ročníku festivalu pracujeme, postupné zveřejňování očekávejte v následujících měsících na stránkách Cinepass nebo našem Facebooku.