Come, watch and kill: TV Drama Vision

TV Drama Vision je mezinárodní konference a koprodukční trh, který se každoročně koná během filmového festivalu v Göteborgu, a kde se představují severské a evropské dramatické seriály. Tato událost se skládá z představení více než 40 dramatických seriálů, jež jsou ve vývoji a produkci, rozhovorů s tvůrci, panelových diskusí a přednášejících z mnoha zemí, kteří hovoří o trendech v současném dramatu, tvůrčím talentu a výzvách v budoucnu. Cena Nordisk Film & TV Fond Award se každoročně uděluje během TV Drama Vision za vynikající scenáristické umění severských dramatických seriálů. V roce 2020 zvítězila Sara Johnsen za skvělý norský dramatický seriál 22. července.