Přednášející 2021

Elly Vervloet
VRT , Belgie

Elly Vervloet pracuje jako ředitelka pro mezinárodní dramatiku ve VRT, vlámské veřejnoprávní televizi v Belgii. Strategií VRT v oblasti dramatu je vyrábět vysoce kvalitní pořady s potenciálem oslovit publikum i v zahraničí. Elly za tímto účelem vyhledává mezinárodní finanční partnery a koprodukce. Jejím úkolem je budovat mezinárodní síť kontaktů a prezentovat VRT jako významného partnera v oblasti televizní dramatiky. Podílela se mimo jiné na tvorbě světově úspěšných seriálů Salamander, Team ChocolateBeau Séjour. Svou práci pro VRT spojuje s působením koordinátorky Dramatické iniciativy Evropské vysílací unie.